Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhu

Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje a o konání veřejného projednání tohoto návrhuVyvěšeno: 14. 3. 2023
Sejmuto: 26. 4. 2023
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ LK, OÚPSŘ), jako příslušný orgán územního plánování dle § 7 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje, že dle § 42b odst. 1 stavebního zákona tzv. zkráceným postupem pořídil a ve smyslu § 42b odst. 2 stavebního zákona pro veřejné projednání zveřejnil návrh Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Libereckého kraje (dále jen „AZÚR LK č. 2“).
Veřejné projednání návrhu AZÚR LK č. 2 se bude konat
19. dubna 2023 od 13,00 hodin
v multifunkčním sále ve 3. patře budovy C Krajského úřadu Libereckého kraje

Přílohy:


Zpět na přehled