Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad

Obecní úřad

Starosta obce:
Jiří Kováč

731 466 804
starosta@bohatice.cz
Místostarostka obce:
Eva Lacková
777 804 069
místostarosta@bohatice.cz
Zastupitelka
Ladislava Luxíková
720 618 546
obecbohatice@tiscali.cz
Účetní
Bela Hostinská
 

Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 - 19:00
Úterý: 17:00 - 19:00
Středa - Pátek: ZAVŘENO

Starosta

 • Má svěřen výkon funkce statutárního orgánu.
 • Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.
 • Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů.
 • Může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.
 • Zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích.
 • Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce.
 • Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce
 • Spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
 • Plnění úkolů dle zvláštních zákonů.
 • Vykonávat pravomoci rady, až na výjimky přiznané dle § 102 odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), které jsou vyhrazeny zastupitelstvo obce nebo které si zastupitelstvo vyhradilo.

Místostarosta

 • v nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);

 • kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), plní povinnosti zadané mu zastupitelstvem obce.