Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
01.01.2016 
01.12.2015
14.05.2015
15.11.2011
01.01.2011

Usnesení zastupitelsta

Nařízení

Směrnice

Důležité zákony

  • zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád
  • zák. č. 133/2000 Sb o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
    některých zákonů
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
  • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Žádosti