Drobečková navigace

Úvod > Vyhlášky

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
01.01.2022 
01.12.2015
14.05.2015
15.11.2011
01.01.2011
 • OZV č. 1/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce BohaticeObecně závazná vyhláška č.1.2019.pdf
06.07.2019

Nařízení

Směrnice

Důležité zákony

 • zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád
 • zák. č. 133/2000 Sb o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
  některých zákonů
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
 • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Žádosti