Drobečková navigace

Úvod > Plány obce

Projekty a publicita

Název akce Zdroj / čerpání dotace  Náklady obce v Kč Poskytnutá dotace v Kč
Místo pasivního odpočinku - Bohatice MZe – 129 665 / rok 2017 261 147 182 802
Naučná stezka Ptačí vršek – Bohatice MZe / dosud nečerpáno 778 144 383 903 
Obnova hřbitovního kříže – Bohatice MZe – 129 662 / rok 2017 81 247 53 666
Vodovod Bohatice

MZe – 129 250 / rok 2017

KULK - / 2017
27 934 097

13 469 000

   1 796 000

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I etapa SFŽP / dosud nečerpáno 767 810 672 666 
Zvýšení bezpečnosti chodců – chodník podél silnice II/268 v obci Bohatice Sfdi / dosud nečerpáno 1 568 067 1 148 000 

  Územní plán Bohatice: 

  Ostatní informace

  ikona - Ceník pozemků obce Bohatice

  ikona - Program rozvoje obce

  Vodovod

  ikona - Technické standardy vodovodu Bohatice

  VZOR Smlouva_s_odberateli_vodovodu_Bohatice_2019.pdf 

  Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné za kalendářní rok 2020.pdf

  Kalkulace ceny vodného pro rok 2023 Bohatice

  Kalkulace ceny vodného pro rok 2022 Bohatice.pdf

  Kalkulace ceny vodného pro rok 2021 Bohatice.pdf

  Kalkulace ceny vodného pro rok 2019 Bohatice.pdf

  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2018.pdf