Drobečková navigace

Úvod > Plány obce

Projekty a publicita

Název akce Zdroj / čerpání dotace  Náklady obce v Kč Poskytnutá dotace v Kč
Místo pasivního odpočinku - Bohatice MZe – 129 665 / rok 2017 261 147,- 182 802,-
Naučná stezka Ptačí vršek – Bohatice MZe / dosud nečerpáno 778 144,-  
Obnova hřbitovního kříže – Bohatice MZe – 129 662 / rok 2017 81 247,- 53 666,-
Vodovod Bohatice

MZe – 129 250 / rok 2017

KULK - / 2017
27 934 097

                       13 469 000,-

                         1 796 000,-

Zlepšení funkčního stavu zeleně v obci Bohatice, I etapa SFŽP / dosud nečerpáno 767 810,-  
Zvýšení bezpečnosti chodců – chodník podél silnice II/268 v obci Bohatice Sfdi / dosud nečerpáno 1 568 067  

  Územní plán Bohatice: 

  Ostatní informace

  - Ceník pozemků obce Bohatice

  - Program rozvoje obce

  Vodovod

  - Technické standardy vodovodu Bohatice

  VZOR Smlouva_s_odberateli_vodovodu_Bohatice_2019.pdf 

  Kalkulace ceny vodného pro rok 2019 Bohatice.pdf

  Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny pro vodné za rok 2018.pdf