Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bohatice

2. Důvod a způsob založení

Obec Bohatice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Bohatice
Bohatice 79
470 02 Česká Lípa

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Bohatice
Bohatice 79
470 02 Česká Lípa

4.3. Úřední hodiny

Pondělí: 17:00 - 19:00 hod.
Úterý: 17:00 - 19:00 hod.

4.4. Telefonní čísla

starosta: +420 731 466 804
místostarosta: +420 720 618 546

4.5. Adresa internetové stránky

www.bohatice.cz

4.6. Adresa e-podatelny

Obecní úřad Bohatice
Bohatice 79
470 02 Česká Lípa

Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

4.7. Elektronická adresa podatelny

Elektronická podatelna

Další elektronické adresy

obecbohatice@tiscali.cz

4.8 ID datové schránky

2ivan5c

5. Případné platby můžete poukázat:

Běžné platby a poplatky - číslo účtu: 4851297349/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Vodovod - číslo účtu: 5200905309/0800 (Česká spořitelna, a.s.)

Platby v hotovosti lze uhradit v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.

6. IČ

00673340

7. DIČ

CZ00673340, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 InfZ nebyla dosud přijata.

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obec Bohatice nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

13.2. Výhradní licence

Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy