Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy MZE-59640_2022-16212

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy MZE-59640_2022-16212Vyvěšeno: 7. 11. 2022
Sejmuto: 31. 12. 2023

kterým se s účinností od 1. 1. 2023 mění opatření obecné povahy vydané Ministerstvem
zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění opatření obecné
povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021 následovně:
I.
Zrušuje se bod 2.1.
Dosavadní body 2.2. a 2.3. se označují jako body 2.1. a 2.2.
II.
Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020, ve znění
opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021, se nahrazuje
přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Přílohy:


Zpět na přehled