Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > COVID-19 informace pro občany

COVID-19 informace pro občanyDatum konání:
25.3.2020
Datum ukončení:
30.4.2020

Vážení spoluobčané,
v této sekci naleznete souhrn vydaných opatření a informací k  COVID-19 - KORONAVIR.

V případě nejasností, dotazů, informací mě neváhejte kdykoliv kontaktovat

na čísle 731 466 804 - Jiří Kováč, starosta obce. 

 

 

Provoz obecního úřadu

Obecní úřad Bohatice v souvislosti s usnesením vlády ze dne 9. 4. 2020 obnoví svou činnost ve standardním rozsahu za současného dodržování zvýšených hygienických požadavků. Úřední hodiny se obnoví od 20. dubna 2020 v plném rozsahu:

pondělí 17:00 – 19:00

úterý 17:00 – 19:00

 V zájmu ochrany zdraví občanů i pracovníků obce však prosíme, abyste na úřad chodili jen v nutných případech a méně závažné věci odsunuli na pozdější termín.

Zdroje informaci a důležitá telefonní spojení

Infolinka Krajské hygienické stanice LK: 485 253 111
odtud budete přepojeni na k tomuto účelu vyhrazenou aktuálně volnou linku - odborníka, lékaře
Provozní doba: Po, St: 7:30-17:00, Út, Čt: 7:00-15:00, Pá: 7:00-14:30

Mimo provozní dobu KHS LK je k dispozici Infolinka Státního zdravotního ústavu denně na čísle:
724 810 106 a 725 191 367
  Aktuální informace získáte také na webu: 
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov
Aktuality: 
http://www.szu.cz/
Další informace ohledně preventivních opatření na území Libereckého kraje najdete na 
https://www.khslbc.cz/koronavirus/

Linka Krizového štábu Libereckého kraje: 485 226 999 (denně 8:00 - 16:00)
Bezplatná celostátní linka ke koronaviru: 1212. Linky 155 a 112 používejte jen při ohrožení zdraví a života
Infolinka pro podnikatele a živnostníky, kterou zajišťuje ministerstvo obchodu a průmyslu: 224 854 444

Aktuální vydaná nařízení a opatření budou průběžně zveřejňována na stránkách obce: www.bohatice.cz

Karanténní opatření pro území ČR

V souvislosti ochranou obyvatelstva a prevencí nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 uvádíme stručný přehled nejdůležitějších informací:

 • cesta jen do práce a na nákupy, nutná cesta za rodinou, rodiči, prarodiči, návštěva lékaře či obstarání základních životních potřeb, ;

 • nepohybujte se na veřejnosti bez i podomácku ušité roušky/ústenky nebo jiné provizorní ochranné pomůcky dýchacích cest (šátek, bavlněný kapesník, šála atp.);

 • při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách dodržujte odstup nejméně dva metry, z hygienických důvodů plaťte platebními kartami;

 • od 8 hodin do 10 hodin jsou obchody s potravinami a drogérie otevřeny pouze pro seniory starší 65 let, nadále však pro tito osoby platí doporučení nevycházet z domova;
 • na zdravotní procházku je možné vyjít, ideálně pouze s lidmi, s kterými žijete v jedné domácnosti, do lesa nebo do parku ano;

 • v případě nedodržení karantény, hrozí pokuta až 3 miliony korun;

 • šíření koronaviru COVID-19 je trestným činem.

Aktualizováno 15. 4. 2020

Usnesením Vlády České republiky schváleném Poslaneckou sněmovnou se nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194 prodlužuje do 30. dubna 2020.

 • veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata.

  

Aktualizováno 31. 3. 2020

s účinností ode dne 31. března 2020 od 00:00 hod do 12. dubna 2020:

 • zákaz vstupu na území ČR pro všechny cizince, kromě vyjmenovaných výjimek;
 • zakazuje vycestování z území ČR, kromě vyjmenovaných výjimek;
 • všem osobám, které vstoupí na území České republiky, bezprostředně po vstupu do České republiky se nařizuje oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost;
 • všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu 3, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů;
 • všem osobám se v případě jakýchkoliv příznaků chřipkového onemocnění nařizuje neprodleně oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství;
 • nařizuje se strpět při přechodu státní hranice provedení kontroly příznaků infekčního onemocnění, a pokud budou zjištěny příznaky infekčního onemocnění poskytnout potřebnou součinnost zdravotnickým pracovníkům při provedení odběru biologického vzorku za účelem zjištění přítomnosti onemocnění COVID-19;
 • v případě vycestovávání maximálně omezit přímý kontakt s místním personálem na cizím území;
 • všem osobám, kromě stanovených výjimek (např. cesty do zaměstnání, k výkonu podnikatelské či obdobné činnosti, cesty k obstarávání základních životních potřeb, cesty do zdravotnických zařízení, cesty za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, cesty zpět do místa svého bydliště a zpět či pohřbů) se zakazuje volný pohyb na území ČR;
 • se zakazuje všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako jsou respirátor, rouška, ústenka, šátek nebo šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to s výjimkou:
  • dětí do dvou let věku,
  • řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle;
 •  ostatní dosud přijatá opatření zůstávají v platnosti. 

 

Zásobování seniorů a osob v karanténě:

Seniorům nad 70 let doporučila vláda, aby nevycházeli z domovů. Výjimkou jsou návštěvy zdravotnických zařízení kvůli neodkladné zdravotní péči. Obyvatelům domovů pro seniory zakázala opouštět areál těchto zařízení. Nabídněte jim proto pomoc s nákupem nebo vyzvednutím léků. Právě lidé nad 70 let jsou nejohroženější skupinou.

Těmto občanům a osobám umístěným do karantény zajistí zásobování základními potravinami a dalšími nejnutnějšími potřebami místní správa – pokud to nemohou obstarat rodinní příslušníci nebo známí. 

Kontakt pro tyto účely:

 • starosta 731 466 804

 • místostarostka 720 618 546

Vláda zároveň nově nařizuje poskytovatelům sociálních služeb, aby od 18. března 2020, po dobu trvání nouzového stavu, byla pozastavena činnost například center denních služeb, týdenních stacionářů či nízkoprahových zařízení pro děti a mládež.


Zákaz maloobchodního prodeje se nově nevztahuje na prodej textilního materiálu, textilní galanterie či servis výpočetní techniky, spotřební elektroniky a dalších přístrojů pro domácnost.


 

Opatření přijatá Finanční správou ČR a Finančním úřadem pro Liberecký kraj  k zamezení šíření nemoci Covid-19 mezi občany

 

Od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání dochází k uzavření budov Finanční správy pro veřejnost.  Úřední hodiny podatelen budou pro veřejnost od tohoto dne pouze v pondělí a ve středu od 8:00 do 11:00. Otevřena bude pouze podatelna na Územním pracovišti v České Lípě, budova Územního pracoviště v Novém Boru bude zcela uzavřena.

 

Od 16. 3. 2020 jsou uzavřeny daňové pokladny, v provozu zůstane pouze daňová pokladna v Liberci.

Finanční správa doporučuje poplatníkům, aby v maximální možné míře využívali dálkovou formu komunikace se správcem daně. Daňové přiznání a jiné formuláře lze podat elektronicky nebo poštou bez nutnosti návštěvy příslušného úřadu.  

Podrobnosti k provozu daného pracoviště a telefonní linku nalezne veřejnost na příslušné stránce finančního úřadu.

Pro účely poskytování informací k aktuální situaci zřizuje Finanční správa infolinku 224 041 111, která bude v provozu v pracovních dnech.

V souvislosti se zahájením 3. a 4. vlny EET platí, že lze využít distanční formy komunikace správce daně s daňovými subjekty v případech a situacích k tomu příhodných. Informace k vydávání autentizačních kódů a k žádostem o zvláštní režim EET lze získat u příslušného správce daně telefonicky (487 808 111 - podatelna Územního pracoviště v České Lípě), popř. na infolince 225 092 392. Všechny informace k EET lze také nalézt na webových stránkách www.etržby.cz.

 

Daňoví poplatníci nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně do termínu 1. dubna 2020. Postačí, pokud toto přiznání podají nejpozději do 1. července 2020.

 

Aktuální informace k provozu finančních úřadů a úlevách pro daňové poplatníky lze sledovat na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.


 Opakujeme:

Základní škola, školní jídelna a obě mateřské školy v Zákupech jsou uzavřené, zrušily také všechny své akce.

 

Město Zákupy připomíná zákaz návštěv v DD a DPS v Nových Zákupech.

 

Oznámení praktického lékaře pro dospělé v Zákupech

Ordinační doba a kontakty se nemění. Žádáme zachování preventivního hygienického opatření při pobytu v čekárně a vyšetřovně lékaře, navštěvujte osobně lékaře pouze s akutními zdravotními příznaky. Odložitelné věci ponechejte na pozdější dobu, tj. preventivní prohlídky, závodní preventivní prohlídky, očkování, vyšetření pro OSSZ. Podobně postupujte i při vystavování e-Neschopenek. Chroničtí pacienti, kteří potřebují předepsat medikaci, mohou přednostně kontaktovat lékaře na telefonu 487 857 285 nebo SMS zprávou 607 711 456, e-Recepty budou poté zaslány do 24 hodin na e-mail nebo mobilní číslo žadatele. Předoperační vyšetření a vyšetření pro řidičské oprávnění u řidičů nad 65 let bude lékař objednávat po individuální dohodě.

 

Informace dětského lékaře v Zákupech:

https://mudr-pavel-gotvald.modernilekar.cz/

 

 středisko Mimoň.jpg


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů