Drobečková navigace

Úvod > Úřední deska > zákaz odběru povrchových vod: Sucho v oblasti Českolipska

zákaz odběru povrchových vod: Sucho v oblasti ČeskolipskaVyvěšeno: 31. 7. 2023
Sejmuto: 30. 9. 2023
Městský úřad Česká Lípa, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1) zákona číslo 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení informace o významném snížení průtoků na vodních tocích obdržené od správce povodí, tj. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988, vydává dle ustanovení § 115a zákona o vodách, opatření obecné povahy, kterým se ve veřejném zájmu
s účinností od 21.07.2023 do 30.09.2023
v souladu s ustanovením § 109 odst. 1 vodního zákona (opatření při nedostatku vody),
zakazuje odběr povrchových vod

Přílohy:


Zpět na přehled