Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
01.01.2016 
01.12.2015
14.05.2015
15.11.2011
01.01.2011

Usnesení zastupitelstva

Nařízení

Směrnice

Důležité zákony

  • zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád
  • zák. č. 133/2000 Sb o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
    některých zákonů
  • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
  • zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů
  • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 148/1998 Sb., o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
  • zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Žádosti

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Magazín Libereckého kraje

Přináší vám informace, díky kterým se rychle a přehledně dozvíte to nejdůležitější o dění ve vašem kraji.

Aktuální číslo

Program rozvoje obce Bohatice

Program rozvoje obce Bohatice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Bohatice. Navazuje na předchozí dokument obce, který rozšiřuje o podrobnou analýzu a zapojení veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. Impulzem pro vznik tohoto dokumentu byla potřeba obce koncepčně se rozvíjet. V dokumentu jsou zakotveny současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle svých možností je realizovat.

Program rozvoje obce Bohatice 2017-2022 v plném znění (PDF)

Územní plán Bohatice

Opatření obecné povahy
č. 1/2015

Výkresy zde ...

Povodňové informace

VOX - Varovné systémy
Povodňový plán obce
Povodí Ohře

 

Návštěvnost stránek

082447