Drobečková navigace

Úvod > STARÁ STRUKTURA - NEMAZAT !!! > Kotlíkové dotace

Kotlíková dotace

Pozvánka na semináře pro žadatele programu Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Kotlíkové dotace v Libereckém kraji - leták

Vítáme vás na stránce věnované nové výzvě, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí, na výměnu zastaralých kotlů na pevná paliva za nové. Jedná se o informační stránku, kde pro Vás připravujema a aktualizujeme informace týkající se kotlíkové dotace.

Poskytována bude finanční podpora na výměnu kotlů na tuhá paliva v rodinných domech, dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů.

Veškeré dotazy ohledně kotlíkové dotace směřujte na Ing. Miroslava Řepku z Odboru rozvoje města Mimoň a to emailem: repka@mestomimon.cz, nebo telefonicky 487805029, případně v úředních hodinách na Odboru rozvoje města.

Na co můžete v kotlíkové dotaci žádat?

 • Výměnu kotle, tedy na nový kotel a to včetně jeho instalace
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč), tato opatření jsou uvedena níže
 • Služby energetického specialisty
 • Projektová dokumentace

Kolik peněz můžete dostat na výměnu kotle?

Maximální uznatelné náklady

Maximální náklady, ze kterých bude kotlíková dotace hrazena jsou stanoveny na 150 tis. Kč. Jedná se o uznatelné náklady, tedy aktivity (body), které jsou uvedeny v předchozích odstavci.

Maximální výše dotace

A z této částky 150 tis. Kč teprve získáte konkrétní výši podpory, přičemž maximální výše dotace může činit 127,5 tis. Kč.

Jak zjistím, na jakou výši dotace dosáhnu?

Výše podpory u kotlíkové dotace je rozdělena dle následujícího klíče.

Pokud si pořídíte:

 • nový kotel, který bude určen výhradně na spalování uhlí získáte dotaci ve výši 70 %
  (+ 5 %)
 • nový kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), nebo nový plynový kotel získáte dotaci ve výši 75 % (+ 5 %)
 • nový kotel výhradně na biomasu nebo tepelné čerpadlo získáte dotaci ve výši 80 %
  (+ 5 %)

Bonus + 5 %, uvedený v závorce se připlácí občanům, kteří žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší, kam město Mimoň patří (viz. Seznam prioritních měst a obcí), tzn., že občané Mimoně mají nárok na uvedený bonus v závorce 5 %.

Co musím splnit, abych získal dotaci?

Nutná podmínka k získání kotlíkové dotace je následující: Váš dům musí splňovat energetickou účinnost C (minimálně).

Co se stane, když mám dům s horší energetickou účinností, tedy D a nižší?

Můžete využít 2 možnosti, jak si zvýšit účinnost.

 • Můžete současně využít dotaci Nová zelená úsporám a realizovat některou z podporovaných aktivit.
 • Bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější vám doporučí energetický specialista):
  1. Zateplení střechy nebo půdních prostor
  2. Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  3. Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  4. Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  5. Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  6. Dílčí výměna oken
  7. Výměna vstupních a balkonových dveří
  8. Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  9. Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

Kde lze žádat o kotlíkovou dotaci?

Na krajském úřadě v Liberci, jakmile bude výzva vyhlášena.

Kdy lze podat žádost o kotlíkovou dotaci?

Podle informací uvedených na stránkách Libereckého kraje, předpokládaný termín vypsání výzvy bude cca. v 12/2015 nebo 01/2016.

O aktuálnosti termínu vás budeme pravidelně informovat nebo si můžete kontrolovat na stránkách Libereckého kraje.

Co musím při podání žádosti povinně doložit?

 • Žádost o poskytnutí dotace (bude k dispozici na KÚ Libereckého kraje)
 • Fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina), a jmenovitého výkonu
 • Prohlášení o funkčnosti stávajícího kotle a používaném palivu či palivech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy je vlastník nemovitosti odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.

Seznam podporovaných kotlů

Seznam podporovaných kotlů zveřejněný ke dni 4. 9. 2015, naleznete ZDE – Seznam je průběžně doplňován a aktualizován!

Otázky a odpovědi

Dobrý den, bydlím v Mimoni, v montovaném rodinném domku. Mám kotel na tuhá paliva Dakon 7 let starý. Měla bych zájem o bližší informace ohledně splnění podmínek pro podání žádosti o kotlíkovou dotaci. Můžete mi prosím podat bližší informace.

 

Váš dotaz je velmi široký, co do obsahu odpovědi, proto si prosím pročtěte základní informace o „kotlíkových dotací“, jsou přehledně rozepsané v tomto článku:

http://mestomimon.cz/kotlikove-dotace-na-vymenu-starych-kotlu/

Nejdůležitější informace pro Vás jsou:

 • „Kotlíkové dotace“ je možné kombinovat i s dalšími „energeticky úspornými“ dotačními programy, např. Nová zelená úsporám.
 • Maximální výše dotace činí 150 tis. Kč.
 • Maximální výše podpory je pro občany města Mimoň 75 % pro kotel spalující pouze uhlí. Pokud si zvolíte kotel na biomasu, či kondenzační plynový kotel můžete dosáhnout výše podpory až 85 %!
 • Nutná podmínka přidělení „kotlíkové dotace“ je stanovena energetickou náročností budovy minimálně „C“ – úsporná.

 

Měli bychom zájem v letošním roce požádat o kotlíkovou dotaci na plynový kotel do našeho rodinného domu. Jedná se o dům postavený před rokem 1945 o obytné ploše cca 100 m2. Dům je zateplen izolantem o tl. 100 mm (polystyren) a má plastová okna s izolačním dvojsklem. Okna instalována před 4 roky, zateplení je staré dva roky.
Uvítali bychom informaci o energetických specialistech, kteří by nám byli schopni vypracovat energetický štítek potřebný k žádosti o dotaci. Zároveň nevíme, zda je k žádosti potřeba mít vypracovaný nový projekt na dům, ve kterém bude zohledněno zateplení a výměna oken.
Na základě námi dosud zjištěných info jsme se dočetli, že jsou schváleny pouze určité typy kotlů (jak plynových, tak na tuhá paliva…) – je toto možné někde přesně zjistit o jaké typy kotlů se jedná, a které by pro nás připadali v úvahu?
Ještě mám dotaz na tiskopisy, kde bude tyto možné získat a kde se budou odevzdávat o do kdy?
Vím, že je těch dotazů hodně, ale nemáme s tímto žádnou zkušenost.
Děkuji za snahu a za co nejvíce informací.

 

Pro získání dotace bude nutné k žádosti o dotaci doložit buď energetický štítek budovy o energetické náročnosti C a vyšší kategorie nebo musíte pozvat energetického specialistu, který Vám nějaké z energet. opatření (uvedeno zde) doporučí. Náklady na štítek či specialistu (tedy buď to nebo to) lze zahrnout do žádosti o dotaci. Štítek / průkaz si můžete nechat udělat i teď, uchovat doklady a doložit pak s celkovým vyúčtováním dotace.

 

Zde naleznete seznam energetických specialistů.

 

V současné době ještě není ze strany ministerstva zveřejněn konečný seznam podporovaných kotlů a ani nejsou finálně definované podmínky, jako např. povinné přílohy k žádosti, způsoby dokládání apod. V případě, že se rozhodnete pro výměnu již teď, dovoluji si upozornit na nutnost fotodokumentace stávajícího kotle na tuhá paliva a jeho zapojení na otopnou soustavu, pokud bude označen i štítkem, tak i ten. Následně je nutný doklad o ekologické likvidaci kotle, nebo je možné si od sběrny, kam ho odvezete nechat vystavit jejich doklad, ale měl by obsahovat informace, jaké jsou uvedeny na formuláři. Odkaz na aktuální seznam podporovaných kotlů je uveden výše.

Veškeré dokumenty budou zveřejněny n atěchto stránkách, jakmile bude vízva oficiálně zveřejněna. V tuto chvíli Vás mohu odkázat na stránky Libereckého kraje do sekce tiskoviny.


 

Chci si pořídit nový kotel už nyní, mohu na něj získat peníze zpetně? Pokud mám doporučený typ od svého kamnáře, dostanu na něj peníze?

 

Kotel lze vyměnit již v této době, náklady budou uznatelné zpětně od 15. 7. 2015. Upozorňuji na nutnost vytvoření fotodokumentace a také nejsou stále vyhlášeny přesné podmínky pro získání dotace jako např. povinné přílohy k žádosti, způsoby dokládání apod.

 

Pokud Vám kamnář doporučil určitý typ kotle, zkontrolujte si zda je na současném seznamu podporovaných kotlů. V případě, že máte vybraný svůj kotel, který by odpovídal požadovaným parametrům, ale nenalezli jste ho v seznam výrobků, tak níže je uveden odkaz, jak můžete Vy nebo výrobce požádat o zapsání Vámi vybraného kotle do uvedeného seznamu. Podporovány budou pouze kotle uvedené v seznamu, na jiné se dotace vztahovat nebude!
Upřesnění postupu registrace výrobků pro „kotlíkové dotace“

 

Převzato z internetových stránek města Mimoň (http://mestomimon.cz/kotlikova-dotace/)