Těžba štěrkopísku - Rok 2013

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva obce Bohatice 17.12.2013
Vyjádření Městského úřadu Česká Lípa
Stanovisko k záměru č. MZP430 - Krajská hygienická stanice
Stanovisko k záměru č. MZP430 - Ministerstvo zemědělství
Nesouhlasné stanovisko k záměru č. MZP430 - Česká inspekce životního prostředí
Zpráva o zahájení mykologického průzkumu
Stanovisko k záměru č. MZP430 - Jiří Kováč
Stanovisko k záměru č. MZP430 - Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Petice proti těžbě štěrkopísku
Záměr těžby štěrkopísku - upozornění
Postoupení nesouhlasného stanoviska - Česká inspekce životního prostředí

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

 

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

 

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Magazín Libereckého kraje

Přináší vám informace, díky kterým se rychle a přehledně dozvíte to nejdůležitější o dění ve vašem kraji.

Aktuální číslo

Program rozvoje obce Bohatice

Program rozvoje obce Bohatice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Bohatice. Navazuje na předchozí dokument obce, který rozšiřuje o podrobnou analýzu a zapojení veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. Impulzem pro vznik tohoto dokumentu byla potřeba obce koncepčně se rozvíjet. V dokumentu jsou zakotveny současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle svých možností je realizovat.

Program rozvoje obce Bohatice 2017-2022 v plném znění (PDF)

Územní plán Bohatice

Opatření obecné povahy
č. 1/2015

Výkresy zde ...

Povodňové informace

VOX - Varovné systémy
Povodňový plán obce
Povodí Ohře

 

Návštěvnost stránek

082457