Obecní úřad

Starostka obce:
Eva Lacková


487 857 206 
731 466 804
obecbohatice@tiscali.cz

Místostarosta obce:
Jiří Kováč

774 556 822 
obecbohatice@tiscali.cz

Zastupitelka
Ladislava Luxíková

720 618 546
obecbohatice@tiscali.cz

Účetní
Bela Hostinská

 

Úřední hodiny

Pondělí:                17:00 - 19:00 

Úterý:                    17:00 - 19:00

Středa - Pátek:      ZAVŘENO

Zastupitelstvo

 • Ladislava Luxíková
 • Radka Kubátová
 • Šárka Žáková

Finanční výbor

 • Šárka Žáková (předseda)
 • Mgr. Joheeová Magda
 • Ing. Tichá Vladana

Kontrolní výbor

 • Ladislava Luxíková (předseda)
 • Adéla Pechková
 • Jiří Müller

 

Starosta

 • Má svěřen výkon funkce statutárního orgánu.
 • Odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok.
 • Plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obce a stanoví jim plat podle zvláštních předpisů.
 • Může požadovat po Policii České republiky spolupráci při zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
 • Odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce.
 • Zabezpečuje výkon přenesené působnosti v obcích.
 • Rozhoduje o záležitostech samostatné působnosti obce.
 • Svolává a zpravidla řídí zasedání zastupitelstva obce
 • Spolu s místostarostou podepisuje právní předpisy obce.
 • Plnění úkolů dle zvláštních zákonů.
 • Vykonávat pravomoci rady, až na výjimky přiznané dle § 102 odst. 4 zákona 128/2000 Sb., o obcích, které jsou vyhrazeny zastupitelstvo obce nebo které si zastupitelstvo vyhradilo.

Místostarosta

 • v nepřítomnosti starosty přebírá jeho povinnosti dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích;
 • kromě povinností vyplývajících ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, plní povinnosti zadané mu zastupitelstvem obce.

15. 8. Hana

Zítra: Jáchym

Magazín Libereckého kraje

Přináší vám informace, díky kterým se rychle a přehledně dozvíte to nejdůležitější o dění ve vašem kraji.

Aktuální číslo

Program rozvoje obce Bohatice

Program rozvoje obce Bohatice je dokumentem, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce Bohatice. Navazuje na předchozí dokument obce, který rozšiřuje o podrobnou analýzu a zapojení veřejnosti prostřednictvím dotazníkového šetření. Impulzem pro vznik tohoto dokumentu byla potřeba obce koncepčně se rozvíjet. V dokumentu jsou zakotveny současné potřeby obce a výhledové náměty, kterými se obec bude postupně zabývat a dle svých možností je realizovat.

Program rozvoje obce Bohatice 2017-2022 v plném znění (PDF)

Územní plán Bohatice

Opatření obecné povahy
č. 1/2015

Výkresy zde ...

Povodňové informace

VOX - Varovné systémy
Povodňový plán obce
Povodí Ohře

 

Návštěvnost stránek

082457