Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního území

Obnova katastrálního operátu a revize katastrálního územíInformace o Obnově katastrálního operátu a revize katastrálního území
Vlastníci nemovitých věcí, kteří jsou poplatníky daně z nemovitých věcí ve výše uvedených katastrálních územích, mají povinnost nahlásit změny příslušnému správci daně nejpozději do 31. 1. 2024, pokud u nich došlo revizí katastrálních území nebo obnovou katastrálního operátu ke změnám v katastru nemovitostí do 31. 12. 2023, a to buď:
- dopisem, pokud nastalé změny nezpůsobí změnu daňové povinnosti,
např.: revizí došlo ke sloučení dvou parcel, výsledkem je jedna parcela se stejnou výměrou a stejným druhem pozemku
nebo
- podáním daňového přiznání (dílčího daňového přiznání), pokud nastalé změny způsobí změnu daňové povinnosti,
např.: revizí došlo ke změně způsobu využití stavby u víceúčelového objektu na bytový dům nebo ke změně výměry pozemku.